02 318 60 55
MA > VR - 9.00 > 17.00

Resolutie van de Raad van Europa ten gunste van palliatieve zorg

Publicatie

“We moeten palliatieve zorg beschikbaar maken voor iedereen die het nodig heeft”

“Palliatieve zorg zou niet alleen toegankelijk moeten zijn voor zieken aan het levenseinde -zoals terminale kankerpatiënten – maar ook voor patiënten met ernstige of chronische ziektes”,stelt de commissie voor sociale zaken, gezondheid en duurzame ontwikkeling voor, die ook zegt bezorgd te zijn over onvoldoende toegang tot pijnverlichting.

De commissie voegt daar nog aan toe dat het gebrek aan palliatieve zorgdiensten ook leidt tot hogere kosten voor de gezondheidszorg, met name door onnodige ziekenhuisopnames en het overbodig inschakelen van dure spoeddiensten.

Volgens de parlementsleden moeten de lidstaten palliatieve zorg beschouwen als een integraal onderdeel van het gezondheidssysteem en daarvoor de nodige middelen uittrekken, maar ook de wettelijke en andere obstakels wegnemen die de toegang tot pijnmedicatie belemmeren.

Het rapport van Rónán Mullen (Ierland, EVP/christendemocraten), dat op 17 september door de commissie werd aangenomen, onderstreept de noodzaak om informele mantelzorgers- echtgenoten, partners, familieleden en vrienden – de nodige ondersteuning te geven omdat zij een cruciale rol spelen bij het verlenen van palliatieve zorg. Daarnaast benadrukt het rapport ook het belang van een adequate opleiding van professionele gezondheidswerkers en de sensibilisering van het grote publiek.

Ten slotte is de commissie van oordeel dat de Wereldgezondheidsorganisatie bijzondere aandacht moet schenken aan palliatieve zorg in het kader van het toezicht op de uitvoering van objectief 3.8 van de Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, namelijk het zorgen voor een universele gezondheidsdekking voor iedereen.