02 318 60 55
MA > VR - 9.00 > 17.00

MR / MRS

ROB en RVT

Rusthuizen (ROB) en rust- en verzorgingstehuizen (RVT) zijn plaatsen waar geleefd wordt, maar ook plaatsen waar het leven eindigt. Palliabru ondersteunt de verantwoordelijken van deze instellingen in de ontwikkeling van een palliatieve zorgcultuur en in het nakomen van hun wettelijke verplichtingen.

Palliatieve zorg in ROB/RVT

Bent u verantwoordelijk voor een rusthuis of voor een rust- en verzorgingstehuis? En stelt u zich de onderstaande vragen?

  • Hoe ontwikkelen we in onze instelling een palliatieve zorgcultuur?
  • Hoe organiseren we concreet de samenwerking met een palliatieve en permanente zorgdienst of met een palliatief zorgteam van een ziekenhuis?
  • Hoe integreren we een palliatieve benadering in het reglement van interne orde?
  • Hoe mobiliseren we het multidisciplinaire team van het rusthuis voor een specifiek institutioneel project om de familie van een palliatieve patiënt te ondersteunen?

De verplichtingen

De wetgever heeft via de erkennings- en financieringsnormen de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen een aantal verplichtingen opgelegd, waaronder:

  • de verplichting om een conventie te ondertekenen met het palliatief zorgplatform van hun regio
  • de verplichting om een intentieverklaring voor palliatieve zorg uit te werken
  • de verplichting om een functionele samenwerking te hebben met een palliatieve zorgeenheid of een mobiel ziekenhuisteam
  • de verplichting om personeel op te leiden in palliatieve zorg

Palliabru begeleidt u

Opleidingen voor professionelen