02 318 60 55
MA > VR - 9.00 > 17.00

Sensibilisering

Sensibilisering

Palliabru doet aan sensibilisering over palliatieve zorg voor professionelen.
Deze dienst is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de begeleiding van ouderen en van mensen aan het einde van hun leven: verpleegkundigen, paramedici, artsen, verantwoordelijken van rusthuizen en van rust- en verzorgingstehuizen ….

Palliabru wil ook het grote publiek sensibiliseren (families van rusthuisbewoners, scholieren, studenten van het hoger onderwijs ...).

Op eenvoudige aanvraag kan Palliabru ook langsgaan in een instelling, een federatie, een vereniging ...

Er zal een voorbereidende vergaderingworden georganiseerd om ervoor te zorgen dat de sensibiliseringdoor Palliabru aangepastis aan het publiek en zijn verwachtingen.

Palliabru
begeleidt u

Palliatieve zorg