02 318 60 55
MA > VR - 9.00 > 17.00

Toezicht

Een gespreksmoment

Hier wordt een gespreksmoment georganiseerd voor een groep werknemers die dagelijks samenwerken.

Deze personen hebben niet noodzakelijk dezelfde functie binnen hun instelling, de groep kan multidisciplinair zijn.

Het toezicht stelt vragen bij:

  • de dagelijkse praktijk
  • de werking van het team
  • en bevordert nieuwe werkrelaties en -methodes.

Palliabru superviseert teams van zorgverleners of vrijwilligers voor zover hun werk te maken heeft met palliatieve zorg en het levenseinde.

Het organiseren van een toezicht heeft natuurlijk een kost voor de instelling, zowel financieel als organisatorisch. Zo kan het bijeenbrengen van de betrokken werknemers een echte hoofdbreker zijn.

Maar we stellen op het terrein vast dat dit groepswerk, samen met een persoon van buiten de instelling, zijn vruchten afwerpt en positieve resultaten geeft (een groter vertrouwen tussen de deelnemers, een groter groepsgevoel, meer betrokkenheid ...).

Wie doet de aanvraag?

De eerste vraag komt ofwel van de directie, ofwel van de werknemers, maar uiteindelijk moeten beide partijen het eens zijn om een toezicht te organiseren.

Zonder vraag van de deelnemers wordt een toezicht onmogelijk gemaakt.

Tijd nemen om uw hart te luchten

Het toezicht creëert de tijd en de ruimte om elke deelnemer toe te laten zichzelf uit te drukken.

Het is een reflectiemoment voor zowel de eigen manier van werken als voor de dynamiek van de groep.

Beleeft u een problematische situatie?

Voor een team zijn ook andere gespreksmomenten mogelijk, zoals praatgroepen naar aanleiding van een situatie die als problematisch of bijzonder pijnlijk wordt ervaren binnen een instelling.

 

Neem contact op met het Palliabru-team voor ondersteuning die aangepast is aan uw situatie