02 318 60 55
MA > VR - 9.00 > 17.00

Werkgroepen

Doel

De werkgroep heeft als doel:

 • Werken rond de specifieke kenmerken van de verschillende functies in de palliatieve zorg
 • Een antwoord te geven op problemen die zich stellen op het terrein
 • Uitwisseling te bevorderen van praktijken en ervaringen

Hoe regelmatig?

Werkgroepen komen regelmatig samen en evolueren in functie van de groepsdynamiek.

Wie begeleidt u?

Elke groep wordt door een duo geleid:

 • een coördinator
 • een klinisch psycholoog

Lijst van groepen

De werkgroepen worden ingericht naargelang de activiteit.

 • 1 Voor de verantwoordelijken voor de organisatie van palliatieve zorg in ROB/RVT
 • 2 Voor de psychologen in ROB/RVT
 • 3 Voor de psychologen in palliatieve zorg
 • 4 Voor de verantwoordelijken van vrijwilligers in palliatieve zorg
 • 5 Voor verpleegkundigen in palliatieve zorgeenheden of in mobiele teams voor palliatieve zorg
 • 6 Voor tweedelijnsteams in palliatieve zorg