02 318 60 55
MA > VR - 9.00 > 17.00

Euthanasie

Wetgeving

De wet die de euthanasie in België uit de strafrechtelijke sfeer haalt, trad op 23 september 2002 in werking.
Euthanasie, zoals het in België wordt erkend –  in de wet met betrekking tot euthanasie van 28 mei 2002– is een handeling die wordt uitgevoerd door een derde partij (altijd een arts), die opzettelijk het leven van een persoon beëindigt op verzoek van deze laatste.

Deze wet opent het recht op het verzoek om euthanasie, niet op het recht op euthanasie.

De wet beoogt, voor de arts die het uitoefent, de daad van euthanasie uit het strafrecht te halen door een procedure en strikte en precieze voorwaarden te bepalen.

Verplichting voor de arts?

Een arts is niet verplicht om euthanasie uit te voeren. Het is aan de patiënt om een arts te kiezen die aan zijn verzoek zal voldoen.

De noodzakelijke voorwaarden voor de patiënt

  • De aanvrager moet meerderjarig zijn of een ontvoogde minderjarige die handelingsbekwaam en bewust is op het moment van zijn verzoek.
  • Het verzoek wordt vrijwillig geformuleerd, is overwogen en herhaald en niet tot stand gekomen als gevolg van enige externe druk.
  • De patiënt bevindt zich in een medisch uitzichtloze toestand van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet verzacht kan worden, en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.
  • De patiënt moet door de arts op een duidelijke, volledige en begrijpelijke manier geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand, zijn levensverwachting, de nog mogelijke therapeutische mogelijkheden, de palliatieve zorg en de gevolgen daarvan.
  • De patiënt en de arts moeten tot de conclusie zijn gekomen dat er in deze specifieke situatie geen ander redelijk alternatief is, en de arts moet zeker zijn dat het verzoek van de patiënt volledig vrijwillig, overwogen en herhaald is.

Deze voorwaarden hebben betrekking op de patiënt en zijn relatie met de arts. Ze hebben geen betrekking op de verplichtingen die aan artsen worden opgelegd. Hiervoor wordt verwezen naar de medische richtlijnen op dit gebied.

Voorafgaande verklaring

Euthanasie kan worden uitgevoerd bij een patiënt die bewust een verzoek indient voor euthanasie, of bij een onomkeerbaar bewusteloze patiënt die eerder een voorafgaande verklaring over euthanasie heeft opgesteld.

Voor meer duidelijkheid

Er is veel verwarring en misvatting rond het begrip euthanasie.

Voor meer informatie raden wij u aan contact op te nemen met RWS (Recht op Waardig Sterven), de vereniging voor het recht op waardig sterven).