02 318 60 55
MA > VR - 9.00 > 17.00

Veelgestelde vragen

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de multidisciplinaire zorg aan een patiënt die zich in een gevorderd of terminaal stadium bevindt van een ernstige ziekte die ongunstig evolueert en levensbedreigend is, ongeacht de levensverwachting.
Het doel van palliatieve zorg is om samen met de patiënt, de behandelende arts en de – al dan niet professionele – betrokkenen, alle mogelijke middelen in te zetten om een maximale levenskwaliteit te behouden voor de patiënt, zijn naaste familie en mantelzorgers, en dit op fysiek, psychisch, sociaal, moreel, existentieel en spiritueel vlak met respect voor de autonomie en de rechten van de patiënt.


Wat is het palliatief statuut?

Het palliatief statuut wordt door de huisarts verleend en stelt de patiënt in staat om thuis of in het rusthuis (en in het rust- en verzorgingstehuis) te genieten van een aantal kwalitatieve en financiële steunmaatregelen.

 

Wie kan palliatieve zorg krijgen? Wat zijn de voorwaarden?
Iedereen die aan de voorwaarden voldoet zoals beschreven in de palliatieve zorgwet. In essentie gaat het om een patiënt die zich in een gevorderd of terminaal stadium bevindt van een ernstige ziekte die ongunstig evolueert en levensbedreigend is, ongeacht zijn levensverwachting. Lees meerover de voorwaarden in detail.
 
Welke stappen moeten gezet worden om palliatieve zorg te krijgen?

De eerste persoon om over palliatieve zorg te spreken is de huisarts. Hij zal, in multidisciplinair overleg, de stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat zijn patiënt thuis of in het rusthuis (en in het rust- en verzorgingstehuis) kan genieten van palliatieve zorg.

De procedure is eenvoudig, het volstaat om een formulier in te vullenen u krijgt toegang tot meerdere kwalitatieve en financiële steunmaatregelen.

Waar krijgt men palliatieve zorg?

Palliatieve zorg kan worden aangeboden bij de patiënt thuis, in het rusthuis, het dagcentrum, het ziekenhuis ... Alles hangt af van de wensen van de patiënt en natuurlijk van de specifieke omstandigheden. De locatiekeuze wordt multidisciplinair beslist, samen met de patiënt en zijn familie.

Thuis en in het rusthuis kan de huisarts de tussenkomst vragen van een tweedelijnsteam dat gespecialiseerd is in palliatieve zorg door een aanvraagformulier in te vullen voor een palliatief statuut. Dit team ondersteunt het werk van de thuisverpleegkundige en andere betrokkenen. Verschillende verenigingen kunnen meewerken aan een optimale palliatieve thuiszorg.

In elk ziekenhuis is er een mobiel team voor palliatieve zorg aanwezig dat kan langsgaan bij patiënten aan het levenseinde, op verzoek van de naaste familie of van het zorgteam.

Sommige ziekenhuizen hebben een palliatieve zorgeenheid. Deze gespecialiseerde eenheden bieden een permanente dienst met een team van verpleegkundigen, artsen en psychologen. Ze stellen zich beschikbaar voor patiënten aan het einde van hun leven, voor wie behandeling thuis, in een rusthuis of in een ander ziekenhuis niet mogelijk is.

Waar ook de locatie van het levenseinde is, de filosofie van de palliatieve zorg moet hetzelfde blijven: een samenwerking om de pijn te verlichten, de levenskwaliteit te verbeteren en de patiënt en zijn familie te begeleiden.

Kiezen om thuis te sterven, is dat mogelijk?

Het levenseinde thuis beleven is mogelijk, onder bepaalde voorwaarden en mits enkele aanpassingen van de leefomgeving.

Hoe gebeurt dit in het rusthuis?

De patiënt die verblijft in een rusthuis (ROB) of rust- en verzorgingstehuis (RVT) kan ook genieten van palliatieve zorg en van de verschillende kwalitatieve en financiële steunmaatregelen van het palliatief statuut.

Hiervoor moet de behandelende arts het aanvraagformulier palliatief statuut voor ROB/RVT invullen.

Sommige RVT's hebben ‘palliatieve bedden’ en kunnen patiënten opvangen die het ziekenhuis verlaten.

Waar vind ik informatie over euthanasie?

Euthanasie wordt in België bij wet geregeld en is onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

Euthanasie, zoals het in België wordt erkend, is een handeling die wordt uitgeoefend door een derde partij (altijd een arts), die opzettelijk het leven van een persoon beëindigt op verzoek van die persoon.

Voor meer informatie over euthanasie kunt u contact opnemen met een lokale afdeling van RWS, de vereniging voor het recht op waardig sterven.  

Is er ook ondersteuning van de naaste familie?

Ja, het is een psychologische ondersteuning voor en na het overlijden van de patiënt.

Deze ondersteuning kan kosteloos worden verleend door het Palliabru-team voor psychologische ondersteuning wanneer familieleden en mantelzorgers daarom vragen.

De periode van rouw maakt integraal deel uit van palliatieve zorg zoals gedefinieerd door de Belgische wetgever.

Waar naartoe als men het ziekenhuis moet verlaten?

Er zijn verschillende opties voor thuiszorg, zorg in het rusthuis of in een therapeutische accommodatie. Coördinatiecentra kunnen u helpen bij het organiseren van uw terugkeer naar huis.

Wat zijn supportteams voor palliatieve zorg?

Een supportteam in de tweede lijn is een multidisciplinair team (arts, verpleegkundige, psycholoog, vrijwilliger ...) gespecialiseerd in palliatieve zorg.

Zo'n team kan tussenkomen om de huisarts en/of de eerstelijnsverpleegkundigen bij te staan en manieren voor te stellen om pijn of andere ongemakken van de ziekte te beheersen. Ook geeft het team psychologische ondersteuning aan de patiënt, zijn omgeving en verzorgers.


Het team komt - 24 uur per dag, zonder kosten voor de patiënt- langs bij de patiënt thuis. Er zijn 4 tweedelijnsteams voor palliatieve zorg in Brussel.

Waar vind ik een ziekenoppas? Een verpleegkundige?

In het Brussels Gewest bestaan er verschillende thuiszorgdiensten. Deze teams kunnen zorgen voor een dagelijkse aanwezigheid en de tussenkomst van verschillende professionelen (verpleegkundigen, mantelzorgers, kinesitherapeuten, huishoudhulp ...). Onafhankelijke verpleegkundigen kunnen u ook begeleiden. Spreek erover met uw huisarts.

Ter ondersteuning van deze zorgverleners - vaak aangeduid als eerstelijnszorg - kan een tweedelijnsteam gespecialiseerd in palliatieve zorg tussenkomen en advies geven over de behandeling van pijn en andere symptomen van de ziekte.

Kan ik nu beslissen voor later?

Ja natuurlijk! Door nu na te denken over 'later' en deze keuzes op te schrijven, kunnen artsen of uw familieleden rekening houden met uw wensen op de dag waarop u ze niet meer zou kunnen uiten. Of het nu gaat over levensverlengende behandeling, donatie van het lichaam aan de wetenschap, keuze van het soort begrafenis ...

Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

Hoe word ik vrijwilliger in palliatieve zorg?

Vrijwilliger in palliatieve zorg wordt u niet zomaar. Naast menselijke kwaliteiten is ook een opleiding vereist vooraleer u deel kunt uitmaken van een palliatieve zorgdienst of vrijwilligerswerk kunt doen in een tweedelijnsteam of in een rusthuis bijvoorbeeld.

Palliabru organiseert elk jaar twee opleidingssessies voor vrijwilligers.