02 318 60 55
MA > VR - 9.00 > 17.00

Kwalitatieve en financiële steunmaatregelen

Het palliatief statuut

Het palliatief statuut geeft recht op een aantal kwalitatieve en financiële steunmaatregelen voor patiënten en hun naasten, zowel thuis als in het rusthuis (of in het rust- en verzorgingstehuis).

De eerste persoon om mee te praten over palliatieve zorg te spreken, is de huisarts. Hij zal, in multidisciplinair overleg, de stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat zijn patiënt thuis of in het rusthuis palliatieve zorg krijgt.

De procedure is eenvoudig, het volstaat om een formulier in te vullen en u krijgt toegang tot meerdere kwalitatieve en financiële steunmaatregelen.

De steunmaatregelen

Het is in het belang van de patiënt om het palliatief statuut aan te vragen, om op zo snel mogelijk van deze steunmaatregelen te kunnen genieten. Deze steun kan immers de levenskwaliteit aanzienlijk verbeteren.

Brochure "Focus op palliatieve zorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"

Welke stappen moeten worden genomen?

Het palliatief forfait

Het palliatief forfait is een financiële steun voor medicijnen, verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen die anders (gedeeltelijk) door de palliatieve thuispatiënten zouden moeten worden gefinancierd. Het is een bedrag van 673,11€ per maand, jaarlijks geïndexeerd en eenmaal hernieuwbaar.

Patiënten in rusthuizen en in rust- en verzorgingstehuizen krijgen dit forfait niet, omdat de instelling deze bijkomende kosten voor haar rekening neemt.

Overzichtstabel

 ThuisIn een rusthuisIn een rust- en verzorgingstehuis
Palliatief forfait€ 673,11 (op 01/01/2019)XX
Aanvraag-formulieren voor palliatief statuutFormulier recto/verso voor de thuispatiëntFormulier voor de patiënten in een rusthuis of in een rust- en verzorgingstehuisFormulier voor de patiënten in een rusthuis of in een rust- en verzorgingstehuis
Bezoeken van huisartsGratisGratisGratis
KinesitherapieGratis/Inbegrepen in de zorgen van het RVT
Verpleegkundige zorgGratisGratisInbegrepen in de zorgen van het RVT
Ondersteuning door een gespecialiseerd team in palliatieve zorgGratis tussenkomst op vraag van de arts of een andere betrokkeneGratis tussenkomst op vraag van de arts of een andere betrokkeneGratis tussenkomst op vraag van de arts of een andere betrokkene
ZuurstofGratis, zonder voorafgaand verzoek aan de adviserende arts van het ziekenfondsGratis, zonder voorafgaand verzoek aan de adviserende arts van het ziekenfondsGratis, zonder voorafgaand verzoek aan de adviserende arts van het ziekenfonds
Palliatief verlof voor naaste familie en mantelzorgerVerschillende procedures voor loontrekkende/ zelfstandige/publieke sectorVerschillende procedures voor loontrekkende/ zelfstandige/publieke sectorVerschillende procedures voor loontrekkende/ zelfstandige/publieke sector
Psychologische ondersteuningGratis voor de patiënt, zijn naaste familie en mantelzorgers, en voor de professionelen die hem omringenGratis voor de patiënt, zijn naaste familie en mantelzorgers, en voor de professionelen die hem omringenGratis voor de patiënt, zijn naaste familie en mantelzorgers, en voor de professionelen die hem omringen

Welke stappen moeten worden genomen?

Om deze verschillende steunmaatregelen te kunnen krijgen, moet de patiënt onder palliatief statuut geplaatst zijn.

Het is aan de huisarts om het medisch adviesformulier in te vullen en dit met de post op te sturen naar de adviserende arts van het ziekenfonds van de patiënt. Op die manier informeert hij het ziekenfonds dat zijn patiënt voldoet aan de voorwaarden van het palliatief statuut.
De patiënt krijgt de steun verbonden aan dit statuut zodra het formulier is verzonden. De poststempel geldt daarbij als bewijs.

Het forfait van 673,11€ wordt automatisch toegekend zodra het ziekenfonds van de patiënt het formulier heeft ontvangen.

Om het forfait te hernieuwen, als de patiënt niet binnen de 30 dagen is overleden, moet de huisarts hetzelfde formulier, ingevuld en ondertekend, terugsturen naar het ziekenfonds.

Formulier recto/verso voor de thuispatiënt

Formulier voor de patiënten in een rusthuis of in een rust- en verzorgingstehuis