02 318 60 55
MA > VR - 9.00 > 17.00

De rechten van de patiënt

De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt

De rechten van de patiënt zijn de volgende:

  • Het krijgen van kwalitatieve zorg, inclusief het verlichten van fysieke en mentale pijn.
  • De vrije keuze van de beroepsbeoefenaar.
  • Geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand.
  • Vrij toestemmen in een tussenkomst, met voorafgaande informatie.
  • Weten of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen.
  • Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift.
  • Verzekerd zijn van de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer.
  • Indienen van een klacht bij een ombudsdienst.

In de brochure "Patiëntenrechten" (FOD Volksgezondheid) vindt u meer informatie over deze wet van 2002, over de bemiddeling en de te nemen stappen wanneer een patiënt niet in staat is zijn rechten te doen gelden (vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger).