02 318 60 55
MA > VR - 9.00 > 17.00

Kaïros

Een van de missies van Palliabru is om het grote publiek en de professionelen te informeren over palliatieve zorg. Ons driemaandelijkse magazine, Kaïros, is een van deze informatietools. Het brengt thema’s en artikels over de sector en een agenda met de belangrijkste activiteiten (opleidingen, seminaries, colloquia, ...).

De naam 'Kaïros' komt van het Oudgrieks en verwijst naar de kwaliteit van de momenten die voorbijgaan, en niet alleen naar de hoeveelheid (die is verbonden met de ‘Chronos’).

Het is ook deze notie van 'Kaïros'-tijd die zo belangrijk is in palliatieve zorg: de tijd beleven met de nadruk op het comfort voor de patiënt en de kwaliteit van het moment.

2009

K37 Psychologische begeleiding van ongeneeslijk zieke mensen en hun familie

K36 Pijn bij personen met dementie

K35 Dementia Care Mapping

K34 Coma en stoornis van het bewustzijn

2008

K33 Sociaal werk in palliatieve zorg – Vademecum

K32 Ethiek en palliatieve zorg

K31 Het verlies van een kind

K30 Veerkracht

 

2007

K29 Humor en palliatieve zorg

K28 De Palliatieve Support Teams

K27 Palliatieve Zorg en waarheidsmededeling

K26 Huisartsen en palliatieve zorg – Werken met een palliatieve thuiszorgequipe

2006

K25 Impact van ernstig ziek zijn op het familiaal leven. Werken met families

K24 Palliatieve zorg en geriatrie: welke gevoeligheden?

K23 Het probleem van therapeutische hardnekkigheid

K22 Voeding in palliatieve zorg

 

2005

K21 Medicamenteuze behandeling in de palliatieve zorg

K20 Humor en palliatieve zorg

K19 Woede in de communicatie met een palliatieve patiënt en zijn omgeving

K18 Voeding en vochttoediening bij palliatieve patiënten

2004

K17 Bijzondere vormen van rouw – Rouwvoorzieningen in het Brussels Gewest

K16 Palliatieve zorgstructuren – Thuiszorgequipes

K15 Dagcentrum Bethanië – Ergotherapie en palliatieve zorg – Dyspneu in palliatieve zorg

K14 Wet op de euthanasie, 18 maanden later

2003

K13 Gebruik van sterke en ambulante pijnstillers

K12 Palliatieve zorg in Brussel

K11 Palliatieve zorg thuis

K10 Supportteams in het Brussels Gewest

2002

K9 Vooraf rouwen of voorbereiden op de rouw

K8 De ‘burn-out’ van de verzorgenden

K7 Palliatieve zorg en geriatrie (deel 2)

K6 Geriatrie en palliatieve zorg (deel 1)

2001

K5 Aids en palliatieve zorg

K4 Repertorium palliatieve zorg van Brussel

K3 Gebruik van bisfosfonaten in de pijnbehandeling van botmetastasen – Verantwoordelijkheid van het verplegend personeel in de evaluatie van chronische pijn

K2 Voeding op het levenseinde

2000

K1 Voorstelling van het Brussels netwerk voor palliatieve zorg