02 318 60 55
MA > VR - 9.00 > 17.00

Palliabru

soins_palliatifs

Palliatieve zorg begeleidt het leven tot het einde met waardigheid en respect.

 

Iedereen heeft recht op palliatieve zorg ter begeleiding van zijn levenseinde, ongeacht de plaats waar hij of zij zich bevindt.

Het doel van palliatieve zorg is om samen met de patiënt, de behandelende arts en de – al dan niet professionele – betrokkenen, alle mogelijke middelen in te zetten om een maximale levenskwaliteit te behouden voor de patiënt, zijn naast familie en mantelzorgers, en dit op fysiek, psychisch, sociaal, moreel, existentieel en spiritueel vlak met respect voor de autonomie en de rechten van de patiënt.

Actualiteit

Publicatie Palliabru

Uitputting van de naasten van de patiënt in palliatieve zorg

Het team van Palliabru stelt u graag haar nieuwste publicatie voor, met als thema de uitputting van de naasten van de patiënt in palliatieve zorg.    

Lees meer...
Publicatie

Nieuw Koninklijk Besluit tot vaststelling van de criteria om een palliatieve patiënt te definiëren

Het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de criteria om een palliatieve patiënt te definiëren, werd op 20 november 2018 gepubliceerd in het Staatsblad. De criteria zijn die van het eerste deel van de PICT (Palliative...

Lees meer...
Publicatie Palliabru

Nieuwe gids: Focus op palliatieve zorg

Palliabru stelde een brochure “Focus op palliatieve zorg” samen, bedoeld als gids doorheen de verschillende mogelijkheden van hulp die ernstig zieke mensen en hun naasten kunnen krijgen onder de vorm van dienstverlening, zorg, en/of financiële...

Lees meer...

Uw situatie

Wij begeleiden u
op basis van uw situatie

Kwalitatieve en financiële steun

Het palliatief statuut geeft recht op een aantal kwalitatieve en financiële steunmaatregelen voor patiënten en hun naasten, zowel thuis als in het rusthuis (of in het rust- en verzorgingstehuis).

Thuiszorg of zorg in een rusthuis of rust- en verzorgingstehuis, kan bijkomende kosten met zich meebrengen voor medisch materiaal, geneesmiddelen, verpleging, kinesitherapie, oppas, enz.

Dit statuut wil de patiënten en hun naasten ondersteunen.