02 318 60 55
MA > VR - 9.00 > 17.00

Steun aan particulieren

Psychologische ondersteuning

Het team voor psychologische ondersteuning van Palliabru geeft gratis psychologische begeleiding aan de patiënt met een palliatief statuut, zijn naaste familie en mantelzorgers.  Het team gaat naar het rusthuis, het rust- en verzorgingstehuis maar ook bij de patiënt thuis. Deze begeleiding kan verlengd worden met de rouwperiode voor de omgeving van de patiënt.

02 318 60 55

Het team voor psychologische ondersteuning

DUCAMP Anne

anne.ducamp@brusano.brussels

Klinisch psychologe

Aanwezig op dinsdag en donderdag

DUESBERG Sophie

sophie.duesberg@brusano.brussels

Psychotherapeute, opleidster

Aanwezig op dinsdag en donderdag

MABILLE Soo-Nam

soonam.mabille@brusano.brussels

Klinisch psycholoog

Aanwezig op dinsdagnamiddag, woensdag en donderdag

Omgaan met verlies

Het begeleiden van een geliefde met palliatieve zorg en het omgaan met zijn dood zijn geen onbeduidende gebeurtenissen. Daarom maakt ook rouwen deel uit van palliatieve zorg. Zo kunt u als naaste of mantelzorger rekenen op de ondersteuning door een psycholoog van het Palliabru-team om u tijdens het rouwproces te begeleiden.

Andere verenigingen kunnen u ook helpen

Brussels Gezinspastoraal

14 Vlasfabriekstraat
1060 Brussel

02 533 29 30

Christelijk geïnspireerde vorming- en ontmoetingsdagen en praatgroep voor mensen die minder dans 3 jaar geleden hun partner verloren

www.gezinspastoraal.be

Brussels Ouderenplatform

6 Zaterdagplein
1000 Brussel

02 210 04 60

Activiteiten voor weduwen en weduwnaars

www.bop.brussels

Forum Palliatieve Zorg

158 Vander Vekenstraat
1780 Wemmel

02 456 82 07

Centrum ter Preventie van Zelfdoding

3 Paviljoenstraat
1030 Schaarbeek

02 649 62 05

Apprivoiser son deuil

Le Roseau
12 place Carnoy
1200 Bruxelles

04 74 33 76 54
04 74 33 71 39

Mizuko

Psycho-Belliard Plaine
Boulevard du Triomphe
1050 Bruxelles

02 535 45 41

Thuisverzorging

Ongeacht de locatie van het levenseinde, moet de filosofie van de palliatieve zorg hetzelfde blijven: een hechte samenwerking om pijnlijke symptomen te verlichten, de levenskwaliteit te verbeteren en de patiënt en zijn naaste familie te begeleiden.

Momenteel wordt er alles aan gedaan om palliatieve thuiszorg aan te bieden die eenzelfde kwaliteit heeft als in het ziekenhuis.

Wanneer een palliatieve patiënt thuis behandeld wil worden, begint de organisatie van palliatieve thuiszorg met instemming van het ziekenhuisteam als deze zorg volgt op een ziekenhuisopname. Dit kan enige tijd duren: alle patiënten zijn verschillend, de omstandigheden zijn van nature altijd complex en het is aan de betrokkenen om zo nauwkeurig mogelijk te reageren op elke specifieke situatie.

Voor de naaste familie en mantelzorgers

Sinds 2016 hebben familie en mantelzorgers een volwaardige plaats gekregen in de palliatieve zorgwet. Zo kunnen zij onder meer rekenen op psychologische ondersteuning die verlengd kan worden met de rouwperiode. Het statuut van mantelzorger wordt ook erkend door de wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat.

Liever Thuis LM

25 Livornostraat
1050 Brussel

  02 542 87 09

De vereniging is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar.

Tijdens de kantooruren (maandag – vrijdag: 8u00 – 12u00 en 13u00 – 16u00) kom je rechtstreeks terecht bij één van onze medewerkers. Na de kantooruren staat een medewerker van de wachtdienst je graag te woord.

https://www.lieverthuislm.be

M-OK, het mantelzorgcomité

  02 546 14 71

mzbrussel@gmail.com

S-plus Mantelzorg

  02 546 15 03

https://www.s-plusvzw.be

mantelzorgvereniging van de socialistische mutualiteit

Samana

579 pb40 Haachtsesteenweg

1031 Brussel 

  078 15 50 20

info@samana.be

https://www.samana.be

mantelzorgvereniging van de CM