02 318 60 55
MA > VR - 9.00 > 17.00

Uw situatie

Onze missie

Het platform voor palliatieve zorg van het Brusselse Gewest heeft als missie:

  • De bevolking te informeren en te sensibiliseren over palliatieve zorg, de zorg rond het levenseinde en over de verschillende materiële en kwalitatieve steunmaatregelen daaromtrent.
  • De kennis over palliatieve zorg van professionelen en mantelzorgers up-to-date houden.
  • De coördinatie van de verschillende acties die op het niveau van het Brusselse Gewest gevoerd worden.
  • Een adviserende en proactieve rol spelen in de psychologische ondersteuning van thuiszorgpatiënten en hun naaste familieleden en mantelzorgers.
  • De periodieke evaluatie van de verleende diensten, het inschatten van de nog resterende behoeften en het onderzoeken van de verschillende acties die daarvoor moeten worden genomen.
  • Opleiding van kandidaat-vrijwilligers in palliatieve zorg.
  • Het bevorderen van de thuiszorg van patiënten.
  • Het mobiliseren van middelen en vaardigheden vanuit het netwerk om die van de patiënt te versterken.
  • Het stimuleren van uitwisselingen en reflecties tussen gelijken met respect voor de filosofische of religieuze overtuigingen van elk.