02 318 60 55
MA > VR - 9.00 > 17.00

Een gift doen

U wilt ons steunen

Palliabru/Structuur 1L is een vzw die gefinancierd wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze projecten vereisen echter vaak meer middelen dan we hebben.

Elke financiële steun voor onze activiteiten is daarom meer dan welkom.

Als het 'doel' van het levenseinde uw solidariteit opwekt, nodigen we u uit om een gift te doen aan de pluralistische vereniging voor palliatieve zorg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Bankrekeningnummer TRIODOS: IBAN BE47 5230 8104 4080 - BIC GEBABEBB
Ondernemingsnummer: 0711.719.484