02 318 60 55
MA > VR - 9.00 > 17.00

Vrijwilliger worden

Vrijwilliger worden


WAAROM VRIJWILLIGER WORDEN


VRIJWILLIGERS
GETUIGEN


HOE VRIJWILLIGER
WORDEN?


DE OPLEIDING


WAAR WERKEN?

Waarom vrijwilliger worden?

Vrijwilligerswerk wordt gedefinieerd als onbetaaldwerk ten dienste van anderen.

De wens om vrijwilliger te worden binnen de gezondheidszorg is het resultaat van een reflectie, een kans, een project, een persoonlijke motivatie.

Elke kandidaat-vrijwilliger wordt gevraagd zijn motivatie duidelijk te verwoorden. Zo worden de bakens voor zijn toekomstig traject uitgezet.

De voorgestelde benadering in palliatieve zorg is die van het begeleiden van en het luisteren naar patiënten aan het einde van hun leven. Dit vereist een grote persoonlijke betrokkenheid.

Voor elke vrijwillig engagement, ongeacht de plaats, worden de aanvragen zorgvuldig bestudeerd, om zo de kwaliteitte garanderen en de geschiktheid van de kandidaat voor de betrokken dienst. Elke kandidaat moet ook de basisopleiding gevolgd hebben om vrijwilliger voor palliatieve zorg te worden.

Vrijwilligers getuigen

“Vrijwilligerswerk in palliatieve zorg voegt iets menselijks toe, iets familiaals, iets minder technisch. (…) Men kan voelen dat sommige patiënten alleen zijn en dat we een aanwezigheid moeten bieden. Maar we moeten de patiënt ook in zijn eenzaamheid kunnen laten en die respecteren. (…) Men moet goed observeren: de patiënt als mens bekijken en zo een behoefte, een onbehagen kunnen afleiden. Je moet een zekere levenservaring hebben, want je kan in moeilijke situaties terechtkomen.”

Een vrijwilliger in een afdeling voor palliatieve zorg

 

Vrijwilligerswerk in palliatieve zorg


GETUIGENIS

Hoe omgaan met de dood van patiënten


GETUIGENIS

Hoe vrijwilliger worden?

Bereid zijn om te luisteren naar een patiënt aan het einde van zijn leven, zonder de angsten, het verdriet, de hulpeloosheid van de persoon persoonlijk over te nemen, vereist een opleiding, reflectie en zelfontwikkeling.

De vrijwilliger combineert kwaliteiten van ‘doen’ en ‘zijn’: luisteren naar anderen en naar zichzelf, discretie, respect voor de patiënt en zijn familie, het naleven van het beroepsgeheim, empathie, het vermogen om in een team te werken.

Om deze kwaliteiten te helpen ontwikkelen, organiseert Palliabru een basisopleiding waarna u aan de slag kunt in een instelling voor palliatieve zorg.

De opleiding

De basisopleiding die Palliabru organiseert, bereidt kandidaten voor op het werken rond het levenseinde, zowel in het ziekenhuis, thuis als in het rust- en verzorgingstehuis.

Deze opleiding vertrekt van een reflectie op de eigen persoonlijke houding ten aanzien van de realiteiten van het leven, een ernstige ziekte en de dood.

Het doel is om toekomstige vrijwilligers de nodige vaardigheden te bieden om naar patiënten en hun families te luisteren en om deel uit te maken van de medische teams voor palliatieve zorg.

Deze zelfstudie is een evolutief proces waarbij de vele aspecten van het levenseinde aan bod komen, waaronder: luisteren, omgaan met emoties, waarden, binding en afstand, machteloosheid, schuld, waardigheid, waarheid, de dood, rouw, relationele vaardigheden, de ethiek van de vrijwilliger enz.

Deze opleiding houdt ook rekening met de vragen en verwachtingen van de deelnemers.

Praktisch

Frequentie

10 dagen: 1 donderdag per week van 9.30 tot 15.30 u.

Periode

Jaarlijks: van maart tot juni óf van oktober tot december

Volgende sessie

Op donderdag 27 september, donderdag 4, donderdag 11, donderdag 18 en donderdag 25 oktober; op donderdag 8, donderdag 15, donderdag 22, donderdag 29 november en donderdag 6 december 2018 – van 9.30 tot 15.30 u. (volledige sessie)

Sessie van maart tot juni 2019

Data: donderdag 21 en donderdag 28 maart, donderdag 4 en donderdag 25 april, donderdag 2, donderdag 9, donderdag 16 en donderdag 23 mei, en donderdag 6 en donderdag 13 juni – van 9.30 tot 15.30 u.

Inschrijvingen

info@palliabru.be

Elke kandidaat zal uitgenodigd worden voor een voorafgaand gesprek met een teamlid van Palliabru.

Het aantal deelnemers is beperkt.

Kostprijs

Voor de 10 dagen wordt een deelname in de kosten van € 300 gevraagd.

Plaats

De opleiding wordt gegeven in de lokalen van Palliabru.

Attest

Op het einde van de opleidingsdagen, de stage en de evaluatie, krijgt elke deelnemer een attest.

Charter

Elke deelnemer wordt gevraagd om het ‘Charter van de vrijwilliger’ te ondertekenen.

Waar vrijwilliger worden ?

Zowel de Brusselse ziekenhuizen die palliatieve zorgen aanbieden, als de supportteamsen de rust- en verzorgingstehuizen hebben nood aan vrijwilligers die instaan voor de begeleiding.


EEN INSTELLING ZOEKEN


DE WET BETREFFENDE DE VRIJWILLIGERS