02 318 60 55
MA > VR - 9.00 > 17.00

Offres d'emploi

Werkaanbiedingen

De volgende vzw’s zijn sinds januari 2019 samengesmolten om de nieuwe Structuur ter ondersteuning aan de eerstelijnszorg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (SO1L)- BRUSANO -  te vormen: de Geïntegreerde Diensten voor Thuisverzorging-Brussel (GDT-Brussel en Conectar), het bicommunautaire lokaal multidisciplinair netwerk Brussel (RML-B) en het Platform voor palliatieve zorg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Palliabru).

BRUSANO heeft als kernopdracht de uitbouw en ondersteuning van een universeel toegankelijke en kwaliteitsvolle geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg in het Brussels Gewest, met inbegrip van de onderlinge afstemming van alle actoren in het gezondheids- en welzijnsstelsel. Dit door als een ondersteunende en oriënterende dienst voor de personen die in de gezondheids- en welzijnszorgsector werken (welzijn en zorg) te fungeren.

We zijn momenteel op zoek naar een ADMINISTRATIEF VERANTWOORDELIJKE.

Opdracht:

Zorgen voor de uitvoering van alle taken op het vlak van personeelsbeheer, financieel en boekhoudkundig beheer en logistiek beheer om de operationele teams en de organisatie als geheel te ondersteunen, onder toezicht en/of in opdracht van de directeur.

Palliabru heeft geen gegevensbestand met werk- of stagemogelijkheden in de palliatieve zorg. Wij raden u aan om rechtstreeks contact op te nemen met de instelling die u interesseert (ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis …) of onze actualiteitenrubriek te volgen.